Historie

Van oudsher zijn Wessinghuizen, Veele en Höfte esgehuchten. Ze liggen midden in wat vroeger in de middeleeuwen Centraal Westerwolde was, de driehoek Wedde, Vlagtwedde en Onstwedde. Het is het gebied, dat na prehistorie(late ijzertijd), in de voorchristelijke tijd het eerste door nomaden weer bewoond was. Spoedig kristalliseerde de bewoning de bewoning zich uit in dorpen, het eerste op grotere schaal in Wedde, Onstwedde en Vlagtwedde, later ook in de kleinere buurtschappen.

Wessinghuizen is – als buurtschap - naar alle waarschijnlijkheid ca. 1000 tot 1250 jaar oud en heette honderden jaren geleden Wersinghusen, mogelijk benoemd naar zijn eerste bewoners de familie Wersing. Wersing- stamt wellicht van de mannelijke voornaam Wesse of Wisse. Er wordt ook een Friese invloed gezien in het element “Wetse”, een persoonsnaam. Als dit klopt, dan zou Wersing - een verbastering van Wetsing - geweest kunnen zijn. Andere theorieën leiden de naam af van het woord ‘westen’ en gaan terug naar een variant ‘Westenhusen’.

Voor de Wessinghuizer Kronieken is gekozen om de naamgeving in één lijn te houden en uit te gaan van een stichter die Wessing heette.