Stichting Boermarke Essen en Aas en natuurontwikkeling

Al enige jaren zijn de overheden in Westerwolde actief om het oude landschap rond de beken (deels) in oude ere te herstellen. Dit gebeurt onder de noemer aanleg “Ecologische HoofdStructuur (EHS)”. De uitvoering van het nieuwe natuurbeleid leek tot voor kort vooral een zaak te zijn van specialisten, technici, van ontwerpen achter een bureau op een wit vel papier. De bewoners, voor een groot deel geboren en getogen in Veele, Höfte en Wessinghuizen, van het landschap stonden aan de kantlijn. Dat wilden ze niet langer en ze zijn dan ook actief geworden. Ze zijn van mening, dat bij de nieuwe inrichting van het landschap door de overheden ook – daar het hun ‘achtertuin’ betreft - hun uitleg van de buitenruimte betrokken dient te worden.

plaatje