Wie zijn wij?

Vergroot de foto Wij zijn de bewoners van de buurtschappen Hfte, Wessinghuizen en Oud-Veele. In meer of mindere mate hebben wij binding met het beekdal van de Ruiten Aa. Onze drie buurtschappen vormen samen een kring rondom de Westeresch. Wonen en werken in deze streek is een voorrecht. Als eerder al beschreven proberen we samen, en in overleg met diverse instanties, historie en oude kenmerken van deze streek te bewaren. Hiervoor is de Stichting Boermarke Essen & Aas opgericht. Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: vacant Secretaris: dhr. J. W. Kok Penningmeester: mevr. R. Beens Leden: dhr. J Loots, mevr. T Luring, mevr. L Naarsing, dhr. B Wilzing, dhr. F Haan De stichting organiseert voor de interactie met de buren meerdere gezamenlijke bijeenkomsten, waarvan we n formeel de jaarvergadering noemen. Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarverslag en plannen voor het nieuwe jaar vastgesteld. Gedurende het jaar houden we de bewoners ook met behulp van nieuwsbrieven op de hoogte van de stand van zaken. Onze gegevens zijn: Stichting Boermarke Essen en Aas, p/a secretaris Jan Willem Kok: jwkokwessinghuizen@gmail.com ; Telefoon: 06-53236241

Over ons