Bestuur

 

Wie zijn wij?

Wij zijn de bewoners van de buurtschappen Höfte en Wessinghuizen en deels wonend in het dorp Veele. In meer of mindere mate hebben wij binding met het beekdal van de Ruiten Aa. Vanwege de organisatorische vraagstukken waar we ons voor geplaatst zien en de juridische consequenties van onze acties, hebben we er voor gekozen e.e.a. in een juridisch verantwoord jasje te gieten, te weten een stichting.

In deze stichting zitten 7 vertegenwoordigers van de bevolking:

    • jong(30jaar) en oud(66 jaar).
    • 5 mannen en 2 vrouwen.
    • 3 ´autochtone´ en 5 ´allochtone´ inwoners.
    • 2 actieve landbouwers en één campinghoudster.

De stichting organiseert voor de interactie met de buren meerdere gezamenlijke bijeenkomsten, waarvan we één formeel de jaarvergadering noemen. Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarverslag en het nieuwe jaarplan vastgesteld. Gedurende het jaar houden we de bewoners ook met behulp van nieuwsbrieven op de hoogte van de stand van zaken en dergelijke.

Onze gegevens zijn:

Stichting Boermarke Essen en Aa´s,

P/a secretaries Jan Willem Kok,

Kempkebosweg 2,

9591 VG Onstwedde,

Telefoon: 0599-332489