Vergroot de foto Op maandagavond 5 juli 2021 voor het eerst sinds lange tijd weer een bestuursvergadering van de Boermarke. De nodige punten werden besproken en acties in gang gezet. Binnen het bestuur vinden er een paar wisselingen plaats door vertrek naar elders of stoppen na een lange periode van bestuurslid zijn. Van deze leden wordt in september op gepaste wijze afscheid genomen. De rol van voorzitter wordt vanaf nu opgepakt door Jan Willem Kok. Lydia Naarsingh zal de taak van secretaris op zich nemen. Er zullen nog 2 vacatures moeten worden ingevuld waarvan één het penningmeesterschap.

Over ons