Wessinghuizen

Route rond Wessinghuizen

In grote "stappen" komt dit ommetje neer op:

  1. startpunt: Marketeken
  2. 200 meter: de verharde Veelerweg; in de bocht rechtdoor, pad op de akker betreden
  3. 600 meter: deels langs en door de boswal van de Liek’nloane; 300 meter: akkerpad van ruim 1meter breed, eind van het pad rechtsaf en na 100 meter linksaf.
  4. 300 meter: de verharde en doodlopende Westeresweg, Hier staat een bankje, hier rechtsaf
  5. 600 meter: bestaande zandlaan – de Wijtlanderweg geheten - over de es;
  6. 200 meter: langs de maaipaden en over het bruggetje van de stichting regionale Wandelpadenstructuur Westerwolde. Hier ook kan de wandelaar de route wat inkorten;
  7. 150 meter: grasland van Staatsbosbeheer. Over 3 tot 5 jaar ligt hier een geheel nieuwe meander en pad, rechtsaf richting Wessinghuizen, voor het bord Wessinghuizen links het pad op.
  8. 550 meter: een geheel nieuw pad, dat we grotendeels in de boswal ten noorden van Wessinghuizen willen leggen. Het is onze droom om de oorspronkelijke boswal in geheel oude ere te herstellen, door onder andere de aankoop van grond en geïnspireerd op de ideale modellen van Landschapsbeheer. Wellicht is er ook nog een mogelijkheid een oude grafheuvel na te bouwen, zoals die er 100 jaar geleden nog in de directe omgeving te vinden waren. Op de weg aangekomen rechtsaf.
  9. 150 meter: de verharde Kempkebosweg

eindpunt: Marketeken