Giezelbaarg / Geselberg

Vergroot de foto

De route begint aan de achterkant van de parkeerplaats aan de Kempkebosweg gelijk na het bord Wessinghuizen.

Het bosje inlopen , rechts aanhouden en over de brug linksaf langs een boswal, die voor een flink eind vroeger al een belangrijke laan was, om in Wedde te komen. We passeren na 300-400 meter één van de oudste eiken bosjes van de buurt. Dit bosje is rijk – met name in het voorjaar – aan een prachtige bodemflora.

Na dit bosje kruisen we voor een lengte van ca 500 meter akkers in eigendom van SBB. Met hen en de tijdelijke gebruikers hebben we de afspraak dat er langs de akkers een ruime strook vrijgehouden zal worden. Veel vogels in het bosje dat u passeert waarna rechtsaf een bankje om te genieten van een mooie rustieke plek. De route vervolgen tot aan de Westerwoldse Aa en hier rechtsaf. Dit gedeelte van de route is ook een stuk Noaberpad. Langs de stuw en daarna linksaf over de, door de vrijwilligers van de Boermarke zelf gemaakte Heubrugge. Hierna een picknickbank om te genieten van de omgeving. Als u verder loopt hoort u het kabbelende water van de vistrap in de beek

Na 250 meter verlaten we de beek en lopen linksaf over een laan richting de Geselberg.(Giezelbaarg in 't Grunn'ns)

We lopen rondom de Geselberg naar de Westerweg, slaan rechtsaf en na 200 meter linksaf de Meienweg. Na enige tijd rechtsaf waar de rode route samen verder gaat met geel. U loopt langs een smal pad langs de Ruiten Aa en komt vervolgens bij de Engelkensbrug op de Veelerweg uit. Hier rechtsaf naar Wessinghuizen. U komt langs de Skyline van Wessinghuizen zoals het kunstwerk wordt genoemd. Ook de mogelijkheid om hier even uit te rusten en te genieten van de rust. Even verderop bereikt u weer de parkeerplaats. p> <