Donateur worden

Vergroot de foto Misschien denkt u na het lezen van deze site, wat een interessante club en hoe zou ik deze kunnen steunen? Natuurlijk maken ook wij kosten en zijn gebaat bij giften en subsidies. Daarmee kunnen we onder andere onze wandelroutes in stand houden. Wanneer u zich aanmeldt als donateur van de Stichting Boermarke Essen & Aa's zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk. Vanaf €20,- per jaar ontvangt u onze nieuwsbrief en bent u in de gelegenheid u aan te melden voor één van onze jaarlijkse activiteiten. Aanmelden kan bij onze secretaris: jwkokwessinghuizen@gmail.com Voor het overmaken van een gift: IBAN NL27 RABO 012.13.77.997 t.n.v. St. Boermarke Essen & Aa's. Welkom en tot ziens!