Geselberg

 

 

Route Wedde langs de Geselberg

We nemen de lezer bij de hand en leiden haar/hem met lang de route met de volgende beschrijving en enkele toelichtingen:

De route start bij het Marketeken in het ‘centrum’ van Wessinghuizen.

Parkeren van auto’s op de bescheiden groene parkeerplaats circa honderd meter links de Kempkebosweg op van het Marketeken.

De route kan zoals alle routes vanzelfsprekend vanuit twee richtingen bewandeld worden. We beschrijven hem hier in de richting van de klok.

Na 50 meter verharde weg betreden we rechts een boswal, die voor een flink eind vroeger al een belangrijke laan was, om in Wedde te komen. We passeren na 300-400 meter één van de oudste eiken bosjes van de buurt. Dit bosje is rijk – met name in het voorjaar – aan een prachtige bodemflora, die we in onze brochure zullen beschrijven(niet plukken!).

Na dit bosje kruisen we voor een lengte van ca 500 meter akkers in eigendom van SBB. Met hen en de tijdelijke gebruikers hebben we voor de komende jaren de afspraak dat er langs de akkers een strook van ruim een meter vrijgehouden zal worden. Over 5 jaar zal het oorspronkelijke pad langs de steilrand weer door DLG aangelegd zijn!

Halverwege passeren we rechts een nat stuk braakliggende akker aansluitend op de beek de Mussel Aa. Dit natte stuk willen we graag verlaagd en verschraald zien om er een fraai moeras annex poeltje van te maken. Het verhaal gaat dat onze voorouders in 600 voor Christus door de offering van diverse voorwerpen hun Goden aanbeden. Aan het eind van dit ‘akker- en moeraspad’ komen we bij de door onszelf gemaakte brug.

We kruisen de Mussel Aa in gekanaliseerde staat. Op het nieuw geplaatste bankje kunnen we nog even extra genieten van het fraaie uitzicht. Over 3 tot 5 jaar krijgt zij echter weer haar oude vormen terug en passen we het pad enigszins aan. Nu lopen we naar het zuiden langs de Mussel Aa en zien links langzaam maar zeker weer wat oude en fraaie kenmerken van het beekdal in de vorm van o.a. steilranden terug, die we willen versterken met nieuwe bomen.

Na 250 meter verlaten we de beek en lopen links - door het grasland - richting een zandlaan en naar de Geselberg. De Geselberg is door onze stichting en samen met SBB – onlangs door Landschapsbeheer Groningen al wat opgeknapt.

We lopen over de zand laan naar de Westerweg, slaan links af en lopen richting de Krabbenbrug. Na 400 meter en een fraai uitzicht op akkers en een oeroud beukenbos verlaten we de zandlaan en gaan voor het water rechtsaf het maaipad op van het waterschap Hunze en Aa’s. Na 300 meter verlaten we het maaipad en slaan rechts af. We staan dan voor een zeer fraaie eikenlaan met mooie onderbegroeiing. De laatste 20 jaar was deze laan in onbruik geraakt en dichtgegroeid. Op ons initiatief heeft Landschapsbeheer Groningen in nauwe samenwerking met SBB hem toegankelijk gemaakt. Het is een feest om door deze fraaie laan de komende 10 minuten te lopen. Oeroude eiken met zware klimop begroeiing aan beide zijden! Aan het eind van deze Jödenloane - zoals hij in de volksmond heet – slaan we links af.

Zo komen we op een zandlaan: de Meienweg. (NB: deze weg is ook te gebruiken om als de wandelaar wil zo nodig het ommetje in te korten)

Na 100 meter komen we terug op de verharde weg met een brede groene berm: de Veelerweg. We slaan rechtsaf richting Wessinghuizen. We kruisen spoedig de Mussel Aa, en plek om even bij stil te staan of te zitten.

Na honderd meter zijn we weer terug bij het marketeken en is het ommetje voltooid.